Família

Avantatges del títol de família nombrosa

Informació extreta del grup Mama LLum Famílies Nombroses

https://www.facebook.com/groups/1730254893953268/

Avantatges per part de la Generalitat de Catalunya

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_nombroses/xarxa_d_avantatges_per_a_families_nombroses/avantatges_adm_publiques/avantatges_generalitat/

Avantatges per part de l’Estat

Els avantatges del títol de família nombrosa per part de l’Estat es concreten en:

  • Prestació econòmica per part o adopció múltiple.
  • Prestació econòmica per naixement o adopció de fill o filla en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65 %.
  • Prestacions familiars per fill o filla o menor acollit/da a càrrec
  • Bonificació del 45 % de les quotes de la Seguretat Social (de la persona contractant) per la contractació d’un cuidador/a al servei d’una família nombrosa.
  • Ampliació del període considerat com a cotitzat i del de reserva del lloc de treball en cas d’excedència per cura de fill o filla.
  • Transport aeri: descompte del 5 al 10% (segons categoria del TFN) en les tarifes aèries nacionals.
  • Drets de preferència en l’accés d’activitats d’oci de l’IMSERSO (turisme i termalisme social) i bonificació en les quotes a abonar.
  • Reducció de l’Impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses (reducció del 50 % de l’import de la base imposable en l’Impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses, en cas de vehicle amb capacitat homologada d’entre cinc i nou places).

Avantatges per part de l’Administració Local

Alguns ajuntaments apliquen diversos avantatges o beneficis a les famílies nombroses. Entre aquests avantatges, destaquem els següents:

  • Bonificacions en matèria de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI): Bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre Béns immobles que pot arribar fins als 90 %, i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar o del valor cadastral de l’immoble. Cal tenir en compte que aquesta bonificació només podrà sol·licitar-se en els municipis que ho hagin aprovat dins les seves ordenances fiscals. Per més informació, cal adreçar-se al propi ajuntament.
  • Altres bonificacions o reduccions en taxes i preus públics i equipaments municipals: Escoles bressol, escoles municipals de música o d’art, teatres, museus, instal·lacions esportives municipals, subministraments, etc. Per més informació, cal adreçar-se al propi ajuntament.

Avantatges per part d’establiments i entitats col·laboradores i ens locals

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_nombroses/xarxa_d_avantatges_per_a_families_nombroses/establiments_entitats_collaboradores/

Guia de prestacions i serveis a les famílies

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Guia_prestacions_families

Autor

xatraca@hotmail.com
Sóc la Núria!! M’encanta viure!! M’agrada molt dormir!! I m’agrada acompanyar a mares, lactants,etc compartint les vivències de 5 embarassos en set anys, 4 parts naturals preciosos (el darrer a casa amb la presència dels seus tres germans), 4 puerperis (l’últim coincidint en el temps amb la mort de la meva mare quatre dies després del part), una mort gestacional a les 16 setmanes d’embaràs, dos tàndems i 3 desalletaments (encara me’n queda un!!!!!, ja que actualment dono el pit a l’última filla) Apassionada de lectura i l’escriptura. En constant creixement i evolució (o això intento). D’estudis: Periodista; de praxis: mare de 4 mestres i administrativa al departament de facturació d’un centre sanitari. Actualment il.lusionada estudiant i fent el blog www.xatracacreixerenfamilia.org. També he començat a col.laborar amb lactapp.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *