Salut

Importància dels rentats nasals en les viriàsis respiratòries

Com fer un rentat nasal als nens i nenes

Amb els rentats nasals i la fisioteràpia respiratòria podem prevenir, reduir i tractar les diferents infeccions respiratòries

Els símptomes  més comuns que provoca la mucositat son, entre d’altres: la congestió, degoteig, ulls plorosos, tos, … quan aquesta mucositat s’infecta pot afectar en un inici a la via alta respiratòria amb infeccions com la rinitis, faringitis, otitis, amigdalitis i en vies inferiors respiratòries com la bronquitis, bronquiolitis, pneumònia..

Quan aquestes infeccions apareixen és quan s’acudeix al metge que ens pautarà una medicació: normalment en via oral i de vegades també en forma d’inhalador. Aquesta medicació en moltes ocasions és agressiva degut a les altes dosis per combatre la infecció.

Amb els rentats nasals i la fisioteràpia respiratòria podem evitar infeccions, reduir el temps i dosis del tractament farmacològic.

Beneficis dels rentats nasals

Els rentat nasal aporta múltiples beneficis:

 • Ajuda a evacuar secrecions del nas quan aquest està taponat.
 • Contribueix a disminuir els símptomes d’al·lèrgies, evacuant part dels al·lèrgens en contacte amb la mucosa nasal.
 • Disminueix la freqüència de refredats, evacuant secrecions.
 • Redueix els efectes de les sinusitis, fins i tot pot ajudar a curar-les.
 • Millora la gestió de la rinitis crònica.
 • Prevenció d’infeccions respiratòries.
 • Facilita la gestió dels roncs i de les apnees del son.
 • Humidifica la mucosa nasal, el que prevé sequedat i ferides.
 • Evacua brutícia.
 • Millora la respiració nasal.

El nas

El nas és una part molt important per respirar ja que és la porta d’entrada de l’aire que respirem. Les seves funcions son olorar, escalfar, humidificar i filtrar l’aire .

parts del nas

El nas es divideix en dos compartiments separats per l’envà nasal, i presenta dos orificis de sortida que son les narines .

En les parts laterals del nas trobem els cornets que són els encarregats d’escalfar i netejar l’aire que va als pulmons.

En la part posterior existeixen els sinus paranasals que tenen la funció d’humidificar i escalfar l’aire. Quan aquestes apertures es troben bloquejades o acumulen massa moc, les bactèries i els virus tenen un ambient idoni per a multiplicar-se generant dolor i inflamació.

Mètodes per realitzar els rentats nasals

Existeixen múltiples  mètodes per realitzar els rentats nasals.

 1. La sal i l’aigua tèbia són importants per desinflamar i que sigui més agradable. Es pot utilitzar sèrum fisiològic, solucions salines.
 2. Es recomana l’ús de xeringa doncs la quantitat de líquid ha ser suficient per hidratar i humidificar.

La  quantitat de líquid en la xeringa en nens de 0 a 3 anys ha de ser aproximadament de 2 ml i en majors de 3 anys 5 ml per cada nariu .

 • És important realitzar una bona inclinació del cap perquè la barreja arribi a la part posterior del nas.
 • Es recomana una pauta de no més de 4 cops al dia, doncs pot existir risc d’irritació i sagnat si es fa un ús excessiu.

Procediment

El nen o nena ha d’estar estirat cap per amunt o assentat amb el cap tirat cap enrera.

Imatge de https://www.fisiorespiracion.es/blog/3-maneras-de-hacer-un-lavado-nasal/

Il·lustració 1 Postiaux G. Fisioterapia respiratoria en el niño 1 ed. pdf.2000.Imatge presa en Google

Aquesta tècnica anomenada DRR, Desobstrucció Rinofaríngea Retrògrada, es basa en l’anatomofisiologia de les fosses nasals i de la faringe, tenint en compte el degoteig nasal posterior que la majoria dels nens presenten quan hi ha augment de secrecions i les seves característiques fisiopatològiques.

Es treu el sèrum fisiològic a poc a poc, sense pressió, cap a l’interior del nas per una nariu i posteriorment per l’altra. El sèrum cau cap a la part posterior del nas i rellisca cap a la gola arrossegant part del moc. Les secrecions que estan més adherides o són més viscoses s’hidrataran quan contactin amb el sèrum.

Posteriorment en el moment d’instil·lar el sèrum per cada nariu, per desobstruir el nas completament, si el nen és col·laborador, demanarem que inspiri amb força, perquè aquest moc que està a la zona posterior taponant acabi de caure a la gola i sigui empassat o escopit. No s’ha de tenir por d’empassar moc, anirà a l’estómac i d’aquí a la femta.

Si el nen no col·labora, normalment fins als 2-3 anys no ho fan, tancarem la boca per aprofitar el plor (és rar el nadó que en fer-li el rentat nasal no plora) i buscar d’aquesta manera una inspiració intensa pel nas. Això farà que les secrecions s’arrosseguin i s’empassin permetent la correcta respiració.

El benefici d’aquesta tècnica és que s’accedeix a la zona posterior del nas on es solen acumular les secrecions.

És un mètode que si es realitza de manera eficaç no necessita d’aspirat posterior i al no decantar el cap s’evita el risc que el sèrum es dirigeixi cap a les trompes d’Eustaqui (oïda).

Fisioteràpia respiratòria

La fisioteràpia respiratòria és una especialitat de la fisioteràpia que s’encarrega del tractament, prevenció i estabilització de les diferents malalties de l’aparell respiratori o qualsevol que interfereixi en el seu correcte funcionament, per tal de mantenir o millorar la funció respiratòria.

És una técnica eficaç en tota malaltia respiratòria que cursi amb augment de secrecions provocant tos, dificultat respiratòria, problemes secundaris en l’alimentació i el son, absentisme escolar …

No és  una tècnica dolorosa. És normal que els nadons plorin durant la sessió, però això és beneficiós perquè ens ajuda a mobilitzar amb més eficàcia les secrecions. Els pares sempre han d’estar presents durant la sessió per calmar i consolar el nen, així com per aportar dades de summa importància per a la història clínica.

https://www.facebook.com/laura.constanti.96

Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *